بیچاره شاگردی که از استادش بهتر نشود...
 
روانشناسی
 
مذهبی
چقدر از آموزش عالی رایگان است/ قانونی که تنها در شهریه گرفتن اجرایی شد

آموزش عالی,شهریه دانشگاهها,دانشگاههای رایگان


بر اساس 2 اصل اساسی قانون اساسی دولت موظف به تعمیم آموزش عالی رایگان برای همه اقشار جامعه است اما با انتشار میزان ظرفیت دوره های روزانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به عنوان تنها دوره های رایگان آموزش عالی، مشخص می شود که قشر نازکی از داوطلبان کنکور مشمول این قانون می شوند.

چقدر از آموزش عالی رایگان است/ قانونی که تنها در شهریه گرفتن اجرایی شد

بر اساس 2 اصل اساسی قانون اساسی دولت موظف به تعمیم آموزش عالی رایگان برای همه اقشار جامعه است اما با انتشار میزان ظرفیت دوره های روزانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به عنوان تنها دوره های رایگان آموزش عالی، مشخص می شود که قشر نازکی از داوطلبان کنکور مشمول این قانون می شوند.

به گزارش مهر، اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

همچنین در اصل سی ام قانون اساسی نیز تاکید می کند: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. 

اما 32 سال بعد در زمان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه که از سال 90 تا 94 در کشور اجرا خواهد شد، در فصل دوم علم و فناوری امکان پذیرش دانشجوی مازاد بر سهمیه آموزش رایگان به صورت شهریه پرداز بوجود آمد. در این فصل به مسایل متعددی در آموزش عالی از جمله توانمندسازی دانشگاهها، حمایت از نخبگان، وامهای شهریه و ... اشاره شده است که به نظر می رسد بخش مربوط به شهریه های آن اجرایی شده است.

در ماده 20 فصل علم و فناوری در بند ح به این اشاره شده است: دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتهای جدیدی كه ایجاد می‌كنند، بر اساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه كل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور كنند.

اما در سال تحصیلی 93 - 92 بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور جمعاً 712 هزار و 367 نفر در 16260 کد رشته محل تحصیلی از میان یک میلیون و 83 هزار نفر داوطلب ورود به دانشگاهها پذیرش می شوند که از این میزان بیشترین ظرفیت به گروه علوم انسانی با 245 هزار و 22 نفر اختصاص دارد. کمترین ظرفیت پذیرش نیز با 21 هزار و 959 نفر به گروه هنر اختصاص دارد.

 

گروه آزمایشی مجاز به انتخاب رشته (نفر) ظرفیت پذیرش (نفر) نسبت پذیرش به مجازین (درصد)
علوم ریاضی و فنی 218404 238109 بیش از 100%
علوم تجربی 437959 168232 38.41
علوم انسانی 247304 245022 99.08
هنر

11585 
(23954 نفر علاوه بر مجازین اصلی این گروه)

21959 61.79
زبان های خارجی

9208 
(85323 نفر علاوه بر مجازین اصلی این گروه)

39045 41.30
جمع 924460 712367 77.06

 
در دوره های روزانه، شبانه، پیام نور، نیمه حضوری، فرهنگیان، موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی، مجازی و شعب یا پردیس بین الملل وضعیت به گونه دیگری است. دوره روزانه با 102 هزار و 630 نفر پذیرش تنها حدود 14 درصد سهم آموزش عالی رایگان را به داوطلبان میلیونی کنکور 92 می دهد. در این میان دانشگاه فرهنگیان یا مراکز تربیت معلم سابق نیز با 16 هزار و 39 نفر ظرفیت در کل ظرفیت پذیرش سهمی در حدود 2.2 درصد دارد و در مجموع این دو دوره حدود 16.6 درصد آموزش عالی رایگان است.

 

دوره های آموزشی ظرفیت پذیرش (نفر)
روزانه (رایگان) 102630 نفر
فرهنگیان (رایگان) 16039 نفر
پیام نور (شهریه ای) 421965 نفر
غیرانتفاعی(شهریه ای)  136035 نفر
شبانه (شهریه ای)  28244 نفر
مجازی (شهریه ای) 3636 نفر
بین الملل (شهریه ای) 2302 نفر
نیمه حضوری (شهریه ای) 1513 نفر
جمع 712367 نفر

 
از میان دوره های مذکور دانشگاه پیام نور با 421 هزار و 965 نفر و دانشگاه های غیرانتفاعی با 136 هزار و 35 نفر بیشترین سهم را در پذیرش دانشجوی شهریه پرداز دارند.
پس از این دوره ها، دوره شبانه دانشگاه های دولتی با 28 هزار و 244 نفر، دوره مجازی با 2 هزار و 639 نفر، دوره های بین الملل با 2 هزار و 302 نفر و در نهایت دوره های نیمه حضوری با 1513 نفر از جمله دوره هایی هستند که پذیرفته شدگان باید در آنها شهریه پرداخت کنند و آموزش آنها رایگان نیست./ایسنامرتبط با: اخبار دانشگاه ,
می توانید دیدگاه خود را بنویسید