بیچاره شاگردی که از استادش بهتر نشود...
 
روانشناسی
 
مذهبی
16 میلیارد تومانی که به حساب شخصی در دولت دهم واریز شده بود به حساب دولت بازگشت؟

لهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور

امین زاده پاسخ داد

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره اقدام این معاونت از انتقال 16 میلیارد تومان به حساب فردی در دولت دهم واکنش نشان داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور امروز بعدازظهر پس از پایان جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران درباره این که آیا این معاونت اقدامی درراستای بازگشت 16 میلیارد تومانی که به حساب شخصی در دولت دهم واریز شده بود انجام داده است یا نه گفت: این مسئله به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارجاع نشده و ما نیز در این رابطه اقدامی نکردیم.
 
وی در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران درباره اینکه کدام یک از مصوباتی که معاون اول رئیس جمهور آن را لغو کرده بود انجام خواهد شد گفت: مصوبه طرح مهرآفرین و مصوبه مرخصی 6 ماه زایمان زنان شاغل مغایر با قانون شناخته نشده و در حال اجراست و منع قانونی ندارد./باشگاه خبرنگارانمی توانید دیدگاه خود را بنویسید