بیچاره شاگردی که از استادش بهتر نشود...
 
روانشناسی
 
مذهبی
رونمایی از تلفن هوشمند ال جی با صفحه منحنی

فرستادن به ایمیل

چاپ

اولین تصاویر منتشر شده از تلفنهای هوشمند جدید ال جی نشان می دهد که این دستگاه از محور افقی خود دارای انحنا است.

تلفنهای هوشمند ال جی با صفحه منحنی " G-Flex" نامگذاری شده است که به نظر می رسد ماه آینده رونمایی شود. از مدتها پیش گمانه زنی های مختلفی در رابطه با صفحه نمایشهای دارای انعطاف و منحنی در جریان بوده است.

تلفن هوشمند G-Flex نیز با دنبال روی از تلفن گلکس راند سامسونگ که تصویر آن هفته گذشته رونمایی شد توسط شرکت ال جی ساخته می شود.

این در شرایطی است که تلفن هوشمند گلکسی راند سامسونگ از محور افقی خود دارای انحنا است درحالی که انحنای تلفن G-Flex از محور افقی صورت گرفته است که به نظر می رسد هنگام مکالمه بهتر به صورت کاربر بچسبد.

به رغم تمام موضوعاتی که درباره صفحه نمایشهای قابل انعطاف مطرح است، باید یادآوری کرد که نه گلکسی راند و نه G-Flex از قابلیت تا شدن و یا خم شدن برخوردار نیستند. هر دو تلفن دارای شکل منحنی ثابت هستند.مرتبط با: اخبار تکنولوژی ,
می توانید دیدگاه خود را بنویسید