بیچاره شاگردی که از استادش بهتر نشود...
 
روانشناسی
 
مذهبی
مأموریت دانشگاه فرهنگیان، پرورش معلم اثر گذار است.سرپرست دانشگاه فرهنگیان در جلسه معاونان وزارت آموزش و پرورش و هیات رئیسه دانشگاه:

مأموریت دانشگاه فرهنگیان، پرورش معلم اثر گذار است.


 • به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان، در این نشست که عصر شنبه، در سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، دکتر مهرمحمدی، در ابتدای سخنان خود با اشاره به تدوین برنامه راهبردی دانشگاه گفت: طی چند ماه گذشته با تشکیل کارگروه، کار تدوین برنامه راهبردی دانشگاه را به عنوان برنامه زیربنایی انجام دادیم و اکنون در مرحله جمع‎بندی هستیم.


 • سرپرست دانشگاه فرهنگیان در نشست مشترک شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش و هیات رئیسه ی دانشگاه، با بیان چالش های پیش رو، خواستار تغییر نگرش آموزش و پرورش و استقلال دانشگاه فرهنگیان شد.

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان، در این نشست که عصر شنبه، در سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، دکتر مهرمحمدی، در ابتدای سخنان خود با اشاره به تدوین برنامه راهبردی دانشگاه گفت: طی چند ماه گذشته با تشکیل کارگروه، کار تدوین برنامه راهبردی دانشگاه را به عنوان برنامه زیربنایی انجام دادیم و اکنون در مرحله جمع‎بندی هستیم.

  وی، ادامه داد: در برنامه راهبردی، مأموریت و چشم‎انداز ما در 9 بند، چالش‎ها در 12 بند، هدف‎های کلان در 5 محور، راهبردهای کلان در 10 محور، هدف های عملیاتی در 17 محور و راهکارهای کلان در 72 محور شناسایی شده و در حال تدوین شاخص‎های کمی هستیم تا کار تدوین برنامه ی راهبردی به اتمام رسد. همچنین فرآیند توسعه کمی دانشگاه که با پذیرش دانشجو  ارتباط مستقیم  دارد، جمع‎بندی شده تا به عنوان پیوست برنامه ی راهبردی دانشگاه ارائه دهیم.

  دکتر مهر محمدی، افزود: تمرکز ما بر کیفیت است و معتقدیم دانشگاه فرهنگیان دانشگاهی در خدمت آموزش و پرورش است. اما این خدمت در درجه نخست در کیفیت تبلور پیدا می‎کند، نه در کمیت. اگر نتوانیم پاسخگوی گستره ی نیاز وسیع آموزش و پرورش به نیروی انسانی باشیم و پوشش 100 درصدی داشته باشیم، باید بتوانیم آن بخش از نیازهای آموزش و پرورش که تأمین می‎کنیم، کیفیت لازم را داشته باشد. همانطور که در شعار چشم‎انداز دانشگاه هم آمده که دانشگاه فرهنگیان باید بتواند رکن تحول و تعالی در آموزش و پرورش باشد، تأمین نیروی انسانی باکیفیت‎‏های لازم، به صواب نزدیک‎تر است و منافع ملی کشور هم در گرو این است که دانشگاه فرهنگیان بتواند خدمات کیفی در تأمین منابع انسانی به آموزش و پرورش ارائه دهد.

  وی، در ادامه، به چالش‎های 12گانه دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و افزود: تربیت معلم در زیر چتر سازمانی یک نهاد آکادمیک یکی از موضوعات قابل بحث است. اگر چه در مراکز تربیت معلم، بسیاری اتفاقات مثبت در نگرش‎ها و رویه‎ها وجود داشته، اما نیاز به نوسازی در این موضوع احساس می‎شود. لذا یکی از چالش‎های ما این است که در راستای برخی تحولات با بعضی از مقاومت‎ها که ریشه در سنت تربیت معلم دارد، مواجه هستیم.

  سرپرست دانشگاه فرهنگیان، با اشاره به محدودیت زیرساخت‎ها برای تربیت معلم در تراز جمهوری اسلامی ایران اعم از منابع انسانی، فضای کالبدی و تجهیزات و عدم تناسب آن با مأموریت دانشگاه فرهنگیان"پرورش معلمی اثرگذار"، به عنوان چالش دیگر دانشگاه نام برد و اضافه کرد: مواردی همچون لزوم جذب استعدادهای برتر جامعه به دانشگاه فرهنگیان؛ سطح نازل مشارکت عوامل و نهادهای سهیم و مؤثر و لزوم تعهد به تکوین شخصیت چند وجهی معلمان با رویکرد شایسته محوری؛ ناهمسویی جریان تربیت نیروی انسانی متخصص در آموزش عالی کشور و ضرورت تأمین کادر علمی مورد نیاز دانشگاه با اختصاصات فرهنگی، تربیتی، علمی و آموزشی، حاکمیت مدیریت تحکمی و غیراقناعی در برخی سطوح دانشگاه و لزوم ایفای نقش رهبری تحولی و تربیتی توسط مدیران؛ کاهش ظرفیت های بالقوه و بالفعل دانشگاه‎های کشور به ویژه در حوزه ی علوم تربیتی با نقش تعیین شده برای دانشگاه فرهنگیان به عنوان تنها منبع تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش و ضرورت استفاده از این ظرفیت ها در مدیریت تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز؛ نگاه درجه دومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه‎های دستگاهی و مأموریت‎گرا در مقایسه با دانشگاه‎های جامع و تخصصی و ضرورت برخورداری از نگاه حمایتی و تسهیل‏ گر برای طی مدارج توسعه و نگاه غالب در آموزش و پرورش به دانشگاه به عنوان سازمان وابسته تشکیلاتی و ضرورت برخورداری از استقلال مدیریتی به عنوان یک نهاد آموزش عالی؛ از جمله چالش‎های پیش روی ما در دانشگاه فرهنگیان است.

  وی، افزود: اعتقاد ما بر این است که رسیدن دانشگاه فرهنگیان به تراز درجه اول کشور و منطقه مستلزم این است که نگاه آموزش و پرورش به دانشگاه فرهنگیان به عنوان دنباله ی تشکیلاتی مدیران خود قدری تغییر پیدا کند.مرتبط با: اخبار دانشگاه ,
می توانید دیدگاه خود را بنویسید