بیچاره شاگردی که از استادش بهتر نشود...
 
روانشناسی
 
مذهبی
اخبار دانشگاه - رقابت یک میلیون داوطلب در کنکور 93 آغاز شد

اخبار,اخبار دانشگاه,کنکور93 , آزمون کنکورآمار ثبت نام کنندگان به تفکیک گروه های آزمایشی شامل 222 هزار و 507 نفر در گروه علوم ریاضی و فنی، 522 هزار و 833 نفر در گروه علوم تجربی، 263 هزار و 72 نفر در گروه علوم انسانی، 13 هزار و 727 نفر در گروه هنر و 9 هزار و 183 نفر در گروه زبان های خارجی است.

آزمون سراسری سال 93 صبح امروز پنجشنبه پنجم تیرماه با رقابت 222 هزار و 507 نفر داوطلب گروه ریاضی و فنی از میان یک میلیون و 31 هزار و 322 داوطلب کنکور صبح آغاز شد و با آزمون گروه هنر در بعد از ظهر امروز ادامه می یابد.

به گزارش مهر، داوطلبان آزمون سراسری سال 93 برای پذیرش دانشجو در دوره های روزانه نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، مجازی و بین الملل دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، همچنین برای کد رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور و موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی با هم به رقابت می پردازند.

یک میلیون و 31 هزار و 322 نفر متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 93 شده اند که از این تعداد 608 هزار و 852 نفر معادل 59.04 درصد داوطلبان زن و 422 هزار و 470 نفر معادل 40.96 درصد داوطلبان مرد هستند.

آمار ثبت نام کنندگان به تفکیک گروه های آزمایشی شامل 222 هزار و 507 نفر در گروه علوم ریاضی و فنی، 522 هزار و 833 نفر در گروه علوم تجربی، 263 هزار و 72 نفر در گروه علوم انسانی، 13 هزار و 727 نفر در گروه هنر و 9 هزار و 183 نفر در گروه زبان های خارجی است.

 

 آمار ثبت نام کنندگان و صدور کارت به تفکیک گروه های آزمایشی

گروه آزمایشی جمع زن/ درصد مرد/ درصد
گروه علوم ریاضی و فنی 222 هزار و 507 نفر 84 هزار و 709 نفر معادل 38.07 درصد 137 هزار و 798 نفر معادل 61.93 درصد
گروه علوم تجربی 522 هزار و 833 نفر 344 هزار و 198 نفر معادل 65.83 درصد 178 هزار و 635 نفر معادل 34.17 درصد
گروه علوم انسانی 263 هزار و 72 نفر 163 هزار و 224 نفر معادل 62.05 درصد 99 هزار و 848 نفر معادل 37.95 درصد
گروه هنر 13 هزار و 727 نفر 9 هزار و 858 نفر معادل 71.81 درصد 3 هزار و 869 نفر معادل 28.19 درصد
گروه زبان های خارجی 9 هزار و 183 نفر 6 هزار و 863 نفر معادل 74.74 درصد 2 هزار و 320 نفر معادل 25.26 درصد
جمع یک میلیون و 31 هزار و 322 نفر 608 هزار و 852 نفر معادل 59.04 درصد 422 هزار و 470 نفر معادل 40.96 درصد

 

 در آزمون سراسری 93 به هر یک از داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی و زبان های خارجی و هنر اجازه داده شده که در صورت علاقمندی به شرکت در گروه آزمایشی زبان های خارجی و هنر نیز علاقمندی خود را اعلام کنند که در نتیجه 163 هزار و 307 نفر به آمار ثبت نام کنندگان اضافه شده است و در نهایت یک میلیون و 194 هزار و 629 کارت ورود به جلسه آزمون صادر شد.

آزمون سراسری سال 93 در 364 شهرستان و بخش مختلف کشور و 15 کشور خارجی برگزار می شود.

داوطلبان در یک جلسه به سئوالات عمومی و اختصاصی به صورت تستی چهارگزینه ای پاسخ می دهند.

 اخبار دانشگاه - مهرمرتبط با: اخبار دانشگاه ,
می توانید دیدگاه خود را بنویسید