بیچاره شاگردی که از استادش بهتر نشود...
 
روانشناسی
 
مذهبی
اس ام اس روز معلم به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی

اس ام اس های انگلیسی با معنی روز معلم

 I found
guidance,
friendship,
discipline
and
love,
everything, in one person.
And that person is you
Happy Teachers Day
ادامه مطلب