بیچاره شاگردی که از استادش بهتر نشود...
 
روانشناسی
 
مذهبی
ایران در رتبه پانزدهم تولید علم جهان


چاپ فرستادن به ایمیل

آخرین اطلاعات پایگاه استنادی اسکوپوس نشان می دهد که ایران با تولید 17 هزار و 245 مقاله( 1.6 درصد از کل تولیدعلم جهان) از ابتدای سال جدید میلادی تاکنون به جایگاه پانزدهم تولید جهان صعود کرده این درحالی است که محققان ایرانی در پایگاه ISI که نظام استنادی به مراتب با اهمیتی است با تولید 9 هزار و 588 مقاله رتبه بیستم دنیا را کسب کرده اند.

ادامه مطلب

گپ زدن گیاهان با هم باعث رشد آنها می گردد

چاپ فرستادن به ایمیل

پژوهشگران دریافته اند گفتگوی گیاهان با یکدیگر می تواند به جوانه زنی بذر و رشد بهتر آنها کمک کند.

حتی وقتی که دیگر وسایلی ارتباطی شناخته شده از جمله تماس ، سیگنال های شیمیایی و نوری مسدود شدند، بذر گیاه فلفل، وقتی که گیاه ریحان در همسایگی اش قرار گرفته بود، بهتر جوانه زد. این امر حاکی از آن است که این گیاهان از طریق لرزش های نانو مکانیکی با یکدیگر گفتگو می کنند.

پژوهشگران دانشگاه وسترن استرالیا، گیاه فلفل را در حضور و یا عدم حضور دیگر گیاهان فلفل یا ریحان رشد دادند.

در نبود یک گیاه همسایه، نرخ جوانه زدن ها بسیار کم بود اما وقتی که این گیاه توانست به راحتی با گیاه دیگری گفتگو کند، رشد دانه ها و شکل گیری جوانه ها افزایش یافت.

با این حال وقتی که توسط یک پلاستیک سیاه رنگ، بذرها از گیاه ریحان جدا شدند و از این رو نتوانستند با سیگنال های نوری یا شیمیایی یکدیگر ارتباط بگیرند، بذرها جوانه زدند. انگار هنوز می توانستند با ریحان ارتباط برقرار کنند.

این دانشمندان می گویند نتایج ما نشان می دهد که گیاهان می توانند به طور مثبتی رشد بذر ها را با یک سازوکار ناشناخته تحت تاثیر قرار دهند. به همین شکل، همسایه های بد مانند رازیانه مانع از جوانه زدن بذر فلفل می شود.

این دانش پژوهان معتقدند این سازوکار ناشناخته شامل سیگنال های صوتی ناشی از لرزش های نانومکانیکی از درون سلول ها است که به ارتباط سریع بین گیاهان همسایه کمک می کند.

نتایج این تحقیقات درنشریه BMC Ecology منتشر شده است.

http://konjkav.com